Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Σπατάλη δίχως προηγούμενο

Σπατάλη δίχως προηγούμενο
Πόρισμα-φωτιά των ελεγκτών επιβεβαιώνει τον χορό εκατομμυρίων ευρώ στο υφυπουργείου Αθλητισμού

Του Θανου Mπλουνα

Aποκαλυπτικό για τον τρόπο διοίκησης του υφυπουργείου Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) είναι το πόρισμα των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ενήργησαν κατόπιν εντολής του γενικού επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή.

Το πόρισμα αφορά την περίοδο μετά την 1/1/2000. Παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές στις 12/2/2010. Εστιάζεται σε δεκάδες επιτροπές που συστήθηκαν χωρίς να υπάρχει ανάγκη και σε οργανωτικές επιτροπές αθλητικών γεγονότων, τα οποία είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, είτε πραγματοποιήθηκαν πριν από χρόνια, αλλά οι επιτροπές εξακολούθησαν να παραμένουν ενεργές! Ο έλεγχος διενεργήθηκε τον Ιούλιο 2009 και από τις 24/8 μέχρι τις 30/11/2009.

Μία ημέρα πριν από την παράδοση του πορίσματος, στις 11 Φεβρουαρίου, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Π. Μπιτσαξής ανακοίνωσε την κατάργηση 32 μη θεσμοθετημένων επιτροπών και ομάδων εργασίας που λειτούργησαν στο υφυπουργείο Αθλητισμού την περίοδο 2005-2009. Σύμφωνα με τον κ. Μπιτσαξή οι επιτροπές καταργήθηκαν, διότι «δεν υπάρχει πλέον έδαφος για οποιαδήποτε αργομισθία».

Η λειτουργία τους γι’ αυτό το διάστημα στοίχισε στο ταμείο τού ελληνικού Δημοσίου πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ.

Από το πόρισμα, ωστόσο, προκύπτουν και άλλα στοιχεία, κάποια από τα οποία είναι τραγελαφικά.

Από το 2000 στο υφυπουργείο Αθλητισμού λειτούργησαν 97 επιτροπές, 50 οργανωτικές-εκτελεστικές επιτροπές και 146 σχολές προπονητών.

500.000 ευρώ τον μήνα!

Μόνο το 2008, επί υφυπουργίας Γ. Ιωαννίδη, λειτουργούσαν περίπου 70 επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 800 άτομα (λειτουργοί, υπάλληλοι, μισθωτοί, ιδιώτες). Η μηνιαία δαπάνη για την αποζημίωση των μελών ανερχόταν στο ποσό των περίπου 500.000 ευρώ. Υπάλληλοι της ΓΓΑ συμμετείχαν κατά μήνα μέχρι και σε πέντε αμειβόμενες επιτροπές.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι «στη ΓΓΑ λειτουργεί μεγάλος αριθμός προσωρινών συλλογικών οργάνων, χωρίς να ορίζεται στις αποφάσεις συγκρότησης για την πλειονότητα αυτών η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους και στις οποίες ορίζεται μεγάλος αριθμός γραμματέων (μέχρι τέσσερα άτομα). Υπάρχουν επιτροπές των οποίων το έργο συμπίπτει με τα κύρια υπηρεσιακά καθήκοντα των συμμετεχόντων υπαλλήλων, καθώς και επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου άλλων επιτροπών. Είναι σαφές ότι πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν στη ΓΓΑ».

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι «ενώ ζητήθηκαν δεν παρασχέθηκαν στοιχεία για την καταβολή αμοιβών σε υπαλλήλους της ΓΓΑ για οργανωτικές-εκτελεστικές επιτροπές», ενώ για κάποιες δεν παρασχέθηκαν τα ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσεων συγκρότησης.

Δύο από τις διοργανώσεις είναι (α) Οργάνωση και υλοποίηση διεθνούς σεμιναρίου «Η βία στους αθλητικούς χώρους» (β) Ολοι οι Ελληνες στηρίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.

Επίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η συνέχιση λειτουργίας πέντε οργανωτικών-εκτελεστικών επιτροπών (δεν βρέθηκαν τα ΦΕΚ διάλυσης αυτών), ενώ το αθλητικό γεγονός για το οποίο συγκροτήθηκαν έχει περατωθεί προ πολλών ετών ή ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Πρόκειται για επιτροπές οι οποίες συστήθηκαν για τα ακόλουθα γεγονότα:

1. Παγκόσμιο πρωτάθλημα χειροσφαίρισης, Θεσσαλονίκη 21 - 28/4/02 (συγκρότηση: 28/12/01).

2. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης γυναικών 2002 (συγκρότηση 5/7/02).

3. Παγκόσμιο πρωτάθλημα ελληνορωμαϊκής πάλης ανδρών (συγκρότηση 18/10/01).

Γι’ αυτές τις επιτροπές δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο για την αμοιβή υπαλλήλων!

4. Διοργάνωση στην Ελλάδα της τελετής απονομής των διεθνών βραβείων «FIFPro World Player Awards» για το έτος 2006 (συγκρότηση 26/7/2006).

Η σύμβαση για τη συγκεκριμένη διοργάνωση υπογράφτηκε επί υφυπουργίας Γ. Ορφανού. Παρότι δεν έγινε ποτέ, στοίχισε στο ελληνικό Δημόσιο το εξωφρενικό ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η εταιρεία με την οποία υπεγράφη η σύμβαση προσέφυγε στα βρετανικά δικαστήρια και δικαιώθηκε. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής ήταν ο πρώην ΓΓΑ, Στ. Δουβής. Ο νυν ΓΓΑ στη συνέντευξη που έδωσε στην «Κ» στις 28/2 είπε ότι για το θέμα θα γίνουν λεπτομερείς ανακοινώσεις.

5. Προετοιμασία - οργάνωση της υποψηφιότητας της Πάτρας - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων 2009 (συγκρότηση 1/10/02).

Παρότι ο Βόλος και η Λάρισα έχουν αναλάβει τη διοργάνωση των Μεσογειακών του 2013 από τον Οκτώβριο του 2007, παράλληλα λειτουργούσε η επιτροπή για την ανάληψη των αγώνων του 2009!
Ζητούν να επιστραφούν χρήματα που κακώς έχουν εισπραχθεί

Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αιτία είναι το πόρισμα των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ζητεί να επιστραφούν χρήματα που κακώς έχουν εισπραχθεί από τους υπαλλήλους, λόγω της συμμετοχής τους σε επιτροπές! Στο πόρισμα γίνεται αναφορά στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003 που έχει ισχύ από 1/1/2004. Σύμφωνα με αυτό, οι πρόσθετες αμοιβές των μισθωτών υπαλλήλων του Δημοσίου δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι:

α) Ο περιορισμός αυτός και η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου δεν εφαρμόστηκε με αποτέλεσμα να προκύπτουν υπερβάσεις. β) Δεν ελέγχεται ο περιορισμός του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 2768/99 (αποδοχές προέδρου Αρείου Πάγου). Διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στις αποδοχές των γενικών διευθυντών της ΓΓΑ. γ) Δεν υποβάλλεται στην υπηρεσία κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής και στον Ελεγκτικό Συνέδριο η προβλεπόμενη από τον νόμο συγκεντρωτική κατάσταση για τον έλεγχο των πρόσθετων αμοιβών.

Στη συνέχεια γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στα παραπάνω. Χαρακτηριστικά:

α) Προϊστάμενου διεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι συνταξιούχος. β) Δύο πρώην γενικών διευθυντών στους οποίους έχει καταβληθεί μη σύννομη αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. γ) Πρώην γενικού διευθυντή ο οποίος από το 2005 έως το 2007 συμμετείχε σε 23 επιτροπές διοίκησης σχολών προπονητών.

Ζητείται με μέριμνα της ΓΓΑ και του υπουργείου Πολιτισμού, που καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση για την οποία δεν είναι άμεσα υπεύθυνοι, να γίνει αναδρομικά ο ακριβής προσδιορισμός των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ανά υπάλληλο». Προβλέπεται μάλιστα και ο τρόπος που οι υπάλληλοι θα επιστρέψουν τα χρήματα και ότι αν δεν συμφωνήσουν τα στοιχεία θα υπάρξει «καταλογιστική πράξη» σε βάρος τους.

Ο Λ. Ρακιντζής στην «Κ»

Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δηλώνει στην «Κ»: «Στη ΓΓΑ λειτούργησαν εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά πληθώρα πολυάριθμων επιτροπών πολλές εκ των οποίων ούτε είχαν συσταθεί νόμιμα ούτε εξυπηρετούσαν κανένα σκοπό παρά μόνο την παροχή αμοιβών σε συγκεκριμένα άτομα. Παρακολουθούμε αν θα υλοποιηθούν οι προτάσεις για πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλων και καταλογισμούς. Διεξάγεται από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διοικητικός έλεγχος. Από τα συμπεράσματα θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω οικονομικός και δημοσιονομικός έλεγχος».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει συναντήσει ξανά τέτοια κατάσταση είπε ότι υπήρξε «κατασπατάληση δημοσίου χρήματος», για το ύψος των χρημάτων που πρέπει να επιστραφούν είπε ότι «δεν έχει υπολογιστεί» και για το αν υπάρχουν πολιτικές και διοικητικές ευθύνες απάντησε ότι «υπάρχουν διοικητικές αλλά είναι αναρμόδιος να μιλήσει για πολιτικές». Τέλος, αποκάλυψε ότι «την περασμένη Τετάρτη το ΣΕΔΔ άρχισε έλεγχο για την εκδήλωση της FIFPro, κατόπιν καταγγελιών». Οι υπάλληλοι, από την πλευρά τους, θεωρούν ότι δεν είναι υπεύθυνοι, ούτε αρμόδιοι να γνωρίζουν τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Hμερομηνία : 18/4/10
Copyright: http://www.kathimerini.gr
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_sport_113_18/04/2010_३९७७६५
Διαβάστε περισσότερα...

Προγράμματα επιμόρφωσης- μαθήματα πλουτισμού

Προγράμματα επιμόρφωσης- μαθήματα πλουτισμού
Ευεργετηθέντες συνεργάτες πρώην κυβερνητικών στελεχών,
και ελεγκτών του Ελεγκτικού

Του Τασου Τελλογλου

Η επαγγελματική επιμόρφωση είναι ένα βασικό όπλο κατά της ανεργίας. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του '90, η επιμόρφωση έγινε παράνομο όχημα για να βελτιώσουν πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι (χωρίς τα απαραίτητα προσόντα αλλά με καλό «μέσο») τις αποδοχές τους, χωρίς βεβαίως να το δικαιούνται.

Δύο ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών που θέλησαν να καταλογίσουν τα επίμαχα ποσά ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» προσέκρουσαν σε ένα τείχος κωλυσιεργίας όχι μόνο από την αρμόδια εισαγγελία αλλά και από την ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά περίεργη σύμπτωση, στους ευεργετηθέντες από το «σύστημα» των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων, βρίσκονταν συγγενείς και συνεργάτες πρώην κυβερνητικών στελεχών, αλλά και ελεγκτών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στις 13 Μαΐου 2003, με απόφαση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτήθηκε ομάδα ελέγχου για τη διενέργεια επιτόπιου διαχειριστικού-κατασταλτικού ελέγχου των χρήσεων 1997-2002, σχετικά με τις συνθήκες μισθοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών «εκπαιδευτών» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Παράλληλα, οι οικονομικοί επιθεωρητές Γ. Μπούτος και Π. Κουτελάκης του υπουργείου Οικονομικών, διενήργησαν έως το 2006 έλεγχο με το ίδιο αντικείμενο, τα συμπεράσματα του οποίου εστάλησαν πρόσφατα στον υπουργό Δικαιοσύνης κ Χάρη Καστανίδη. Ο έλεγχος αφορούσε τα έτη 1997-2002 και τα εν λόγω στοιχεία, αποτελούν ένα ενδεικτικό κρίκο της απάντησης στο ερώτημα για τη διαχείριση (διασπάθιση...) εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων τα τελευταία 15 χρόνια. Ενδεικτικά:


-Στις προκηρύξεις πολλών διαγωνισμών αλλά και σε αποφάσεις ανάθεσης, δεν γίνεται λόγος στα απαιτούμενα προσόντα των επιμορφωτών αλλά στα... «προσόντα» της υποδομής του χώρου των σεμιναρίων. Ετσι, ένα τετραήμερο σεμινάριο στον Βόλο κόστισε -τότε- 111 εκατομμύρια δραχμές ενώ 4.130.000 δόθηκαν για την αποζημίωση επτά εισηγητών (σ.σ.: πάνω από 500.000 δρχ. αμοιβή για κάθε έναν εισηγητή!). Η απόφαση του προέδρου του ΟΕΕΚ κ. Γεράσιμου Σαπουτζόγλου για την καταβολή αυτών των αμοιβών εκδόθηκε σχεδόν ένα μήνα από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Για την εγκατάσταση όπου διεξήχθη το σεμινάριο δόθηκαν 2,5 εκατ. δραχμές.

-Πολλοί εισηγητές ήταν υπάλληλοι του Οργανισμού που αξιολογούσαν-ανέθεταν σεμινάρια. Ετσι, σε στελέχη του Oργανισμού καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 50-100.000 δρχ. ανά ώρα(!) αντί 12.000 δραχμών που προέβλεπε ο νόμος...

-Πολλοί εισηγητές/εισηγήτριες που απασχολούνταν εικονικά είχαν κατά το πόρισμα και δεύτερη εργασία στο Δημόσιο. Ετσι η Κ.Α., διευθύντρια του γραφείου υπουργού Παιδείας προσελήφθη στη θέση ειδικού συμβούλου του Οργανισμού ως ιδιώτης, έφθασε να ορισθεί διευθύντρια σε ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης (ενώ υπηρετούσε στην Αθήνα) με αποτέλεσμα με τις δύο ιδιότητές της να λαμβάνει 410.000 δρχ. Στο ΥΠΕΠΘ, οι μηνιαίες της αποδοχές ήταν 700.000 δρχ. τον μήνα!

-Ο Κ.Τ. έλαβε εκτός των τακτικών αποδοχών του (418.000 δρχ.) άλλες 755.000 δραχμές έκτακτων αμοιβών μονονότι απουσίαζε στο εξωτερικό τις μισές ημέρες του μήνα. Δεν διέθετε κατά το πόρισμα των επιθεωρητών τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ούτε προσκόμισε δικαιολογητικά για αυτά.

-Η υπάλληλος Α.Σ.-Α δίδασκε 17(!) διαφορετικά αντικείμενα με… απολυτήριο γυμνασίου και εισέπραττε για απογευματινή απασχόληση αποζημίωση μέχρι και 124 ώρες(!!!) τον μήνα. Οι αμοιβές της τον Νοέμβριο του 1997 ήταν 920.000 δραχμές.

-O Δ.Α. πρώην ειδικός σύμβουλος του κ. Σαπουτζόγλου, συγγενής πρώτου βαθμού πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, οικονομολόγος στις σπουδές, δίδασκε σε δύο ΙΕΚ Ηλεκτρονικά, Φωτοαντιγραφική μηχανή, χρήση Η/Υ, Αργυροχρυσοχοΐα και Τεχνική Χειροποίητου Κοσμήματος. Οι αμοιβές του κρίνονται εικονικές από τους ελεγκτές καθώς είχε πολλές ώρες απογευματινής απασχόλησης σε διαφορετικά ΙΕΚ. Οι ελεγκτές είχαν το… θράσος να γράψουν ότι ο συγγενής πρώτου βαθμού του πρώην υπουργού έλαβε αχρεωστήτως το ποσό των 16.500 ευρώ και έπρεπε να το επιστρέψει στο κράτος.

Η υπόθεση στα χέρια του κ. Ν. Ζαγοριανού

Οι επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών ζητούσαν να γίνει αναθεώρηση των πράξεων θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) θεωρώντας ότι η εκταμίευση των παράνομων αποζημιώσεων, έγινε από μη σύννομες θεωρήσεις χρηματικών ενταλμάτων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποδείχθηκε μάλιστα εκ των υστέρων, ότι η σύζυγος ενός εκ των επιτρόπων του Ε.Σ. ο οποίος είχε θεωρήσει εντάλματα με τα οποία εκταμιεύτηκαν οι παράνομες αποζημιώσεις, όσο και συγγενής υπαλλήλου του Ε.Σ. εισέπραξαν σημαντικά ποσά με τη μορφή ανάλογων αποζημιώσεων από διδασκαλία σε ΙΕΚ.

Η πρώτη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε κατ' ουσίαν από το υπουργείο Οικονομικών και ακολούθησε μία δεύτερη έκθεση του Ε.Σ. που υποστηρίζει ότι μετά την έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία - αν και συνέβη ακριβώς το αντίθετο...

Η έκθεση του Ε.Σ. αναφέρει επί λέξει ότι δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίμαχων θεωρήσεων για τα χρηματικά εντάλματα διότι -

εδώ είναι και πλέον το κρίσιμο στοιχείο- ο επίτροπος «επλανήθη περί τον νόμο»...

Παράλληλα, η ανάκριση της κυρίας υπόθεσης που βρίσκεται στα χέρια του κ. Νικ. Ζαγοριανού, καθυστερεί εξαιτίας του γεγονότος ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν λαμβάνει μία απόφαση, δύσκολη μεν, αλλά αναγκαία. Ετσι αργά, αλλά σταθερά, η υπόθεση καταλήγει στο αρχείο μαζί με το ερώτημα «πού πήγαν τα χρήματα της τελευταίας 15ετίας».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_18/04/2010_398049
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Η ΝΔ τριπλασιασε τον πρόσθετο ετήσιο δανεισμο της χώρας, κατά τα δύο τελευταία χρόνια

Προκειμένου η Ν.Δ. να θίξει με αξιοπιστία την ουσία του προβλήματος, θα όφειλε προηγουμένως να έχει δώσει μία απάντηση (στον εαυτό της πρωτίστως) σε βασικά πολιτικά ερωτήματα, όπως λ.χ. τι προκάλεσε τον τριπλασιασμό του πρόσθετου ετήσιου δανεισμού της χώρας, κατά τα δύο τελευταία χρόνια της Νέας Διακυβέρνησης! Πώς, δηλαδή, το ποσό του πρόσθετου δανεισμού, που κάθε χρόνο κυμαινόταν περίπου μεταξύ 7 και 10 δισ. ευρώ, εκτινάχθηκε ξαφνικά στα 28 δισ.; Δεν θα ήταν λογική προϋπόθεση να καταλάβουν οι ίδιοι πώς και γιατί έχασαν την μπάλα, προτού αρχίσουν τις διακηρύξεις για «την ελπίδα της Ελλάδας που θα χτίσει την Ελλάδα της ελπίδας»;
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_11/04/2010_397205 Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Η Ελλάδα πάτωσε στις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα πάτωσε στις ξένες επενδύσεις. Το 2009, η Παγκόσμια Τράπεζα μας κατέτασσε 109ο καλύτερο επενδυτικό προορισμό, πίσω ακόμη και από την Αιθιοπία. Μόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης απαιτούνται 15 διαδικασίες και 169 ημέρες.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_11/04/2010_397181 Διαβάστε περισσότερα...